ยินดีต้อนรับสู่บริการของเรา

Monday - friday : 8:00 AM to 7:00 Pm

เกี่ยวกับเรา

Company Overview

Our smart approach(แนวทางที่ชาญฉลาดของเรา)​

เรายึดการทำงานตามนโยบายขององค์กรโดย​
  • S Specific มีความชำนาญ จำเพาะ เจาะจง
  • M Measurable การทำงานที่สามารถวัดได้​
  • A Action-oriented เน้นแนวทางการปฏิบัติ
  • R Realistic สามารถปฏิบัติได้จริง​
  • T Time-bound มีกรอบเวลาชัดเจน
Photo

Our Mission (ภารกิจของเรา)

บริการของเรา : เราเน้นคุณภาพของงานบริการการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่กรมสรรพากร ตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายแรงงาน มีความถูกต้อง ตรงเวลา และลดค่าเบี้ยปรับต่างๆ ที่ไม่จำเป็น​

Our Philosphy (ปรัชญาของเรา)​

ทีมงานของเราเป็นทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์สูง ผ่านการบริหารบริษัทชั้นนำในประเทศไทย มีการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีและด้านอื่นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจะคอยช่วยดูแลกิจการของลูกค้า และพร้อมให้คำแนะนำที่ดีเพื่อหาแนวทางแก้ไขพร้อมหาทางออกสำหรับปัญหาของลูกค้าของเราทุกกรณี