ยินดีต้อนรับสู่บริการของเรา

Monday - friday : 8:00 AM to 7:00 Pm

รายละเอียดบริการ

ด้านโปรแกรมบัญชี เทคโนโลยี

ด้านโปรแกรมบัญชี เทคโนโลยี สามารถเลือกลงบัญชีภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับธุรกิจ​​

  • ออกแบบระบบเอกสารทางการให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ เช่น แบบฟอร์มใบกำกับภาษี /ใบเสร็จรับเงิน /ใบแจ้งหนี้/ฯลฯ​
  • วางระบบการ การทำสต๊อกการ์ด วิธีกตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต, สินค้าคงเหลือ Periodic & Perpetual)​
  • แนะนำ แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้า