ยินดีต้อนรับสู่บริการของเรา

Monday - friday : 8:00 AM to 7:00 Pm

รายละเอียดบริการ

บริการจดทะเบียน

บริการจดทะเบียน

  • ​จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด,ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ , คณะบุคคล ,ร้านค้า​
  • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ,ที่อยู่,เพิ่ม,ลดสาขา,เลิกกิจการขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และจดทะเบียนขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม​​
  • ​รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม และยื่นเงินสมทบประกันสังคม
  • ขอใบอนุญาตทำงาน (Visa /Work Permit/ Non B )​
  • จดทะเบียนเลิกกิจการ  ชำระบัญชี
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ อื่นๆ​