ยินดีต้อนรับสู่บริการของเรา

Monday - friday : 8:00 AM to 7:00 Pm

รายละเอียดบริการ

การคิดค่าบริการรายเดือน​

การคิดค่าบริการรายเดือน​

 • ตามปริมาณของเอกสารและรายงาน​
 • ความซับซ้อนของเอกสาร หรือความยาก ง่าย ของเอกสารและรายงาน​​
 • ความละเอียดของงบการเงินและรายงานทางการเงินที่ต้องการ​
 • ลูกค้ามีจำนวนบิล (บิลซื้อ บิลขาย บิลค่าใช้จ่าย) 1-50 บิล ต่อเดือน ราคา 3,000 บาท ​
  ลูกค้ามีจำนวนบิล (บิลซื้อ บิลขาย บิลค่าใช้จ่าย) 51-100 บิล ต่อเดือน ราคา 4,000 บาท
  ลูกค้ามีจำนวนบิล (บิลซื้อ บิลขาย บิลค่าใช้จ่าย) 101-150 บิล ต่อเดือน ราคา 5,000 บาท​
  ลูกค้ามีจำนวนบิล (บิลซื้อ บิลขาย บิลค่าใช้จ่าย) 151-200 บิล ต่อเดือน ราคา 6,000 บาท​
  ลูกค้ามีจำนวนบิล (บิลซื้อ บิลขาย บิลค่าใช้จ่าย มากกว่า 201 บิลขึ้นไป ต่อเดือน ราคา ตามตกลง​