ยินดีต้อนรับสู่บริการของเรา

Monday - friday : 8:00 AM to 7:00 Pm

  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

บริการ ของเรา

การทำงาน ของเรา

เราเน้นคุณภาพของงานบริการการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่กรมสรรพากร ตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายแรงงาน มีความถูกต้อง ตรงเวลา และลดค่าเบี้ยปรับต่างๆ ที่ไม่จำเป็น ด้วยทีมงานที่ที่มีประสบการณ์สูง ศักยภาพดี คอยดูแลกิจการของท่านอย่างมืออาชีพ ให้คำแนะนำที่ดี และพร้อมเป็นทีปรึกษาที่ดี เมื่อท่านมีปัญหา โดยผู้ทำบัญชีมืออาชีพ มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ในระดับผู้บริหารระดับสูงที่ผ่านการทำงานจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีเป็นต้น​

Photo

ด้านบัญชี

ทางสำนักงาน สามารถเลือกลงบัญชีภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ​..

Photo

ด้านโปรแกรมบัญชี เทคโนโลยี

สามารถเลือกลงบัญชีภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับธุรกิจ​..

Photo

รับสอนบัญชีเบื้องต้น

รับสอนบัญชีเบื้องต้น สำหรับกิจการที่ต้องการทำบัญชีด้วยตัวเอง​..

Photo

ด้านทรัพยากรบุคคล เงินเดือน

การบันทึกและทำบัญชีเงินเดือนพนักงาน ค่าแรง ค่าจ้าง​ จัดทำรายงานการนำส่งประกันสังคม รายเดือน  ..

Photo

บริการจดทะเบียน

จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด,ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ , คณะบุคคล ,ร้านค้า​..

Photo

การคิดค่าบริการรายเดือน​

สำหรับบริการรายเดือนทั้งหมดข้างต้น เริ่มต้นเพียง 3,000 บาท/เดือน..