ยินดีต้อนรับสู่บริการของเรา

Monday - friday : 8:00 AM to 7:00 Pm

รายละเอียดบริการ

การคิดค่าบริการรายปี​

การคิดค่าบริการรายปี​

สำหรับบริการการปิดงบการเงินรายปี+ค่าผู้สอบบัญชีอนุญาต เริ่มต้นเพียง 5,000 บาทสำหรับงบเปล่า ทั้งนี้พิจารณาจาก
  • ยอดขายของกิจการลูกค้า​ ​
  • ความซับซ้อนของเอกสาร หรือความยาก ง่าย ของเอกสารและรายงาน​
  • ความละเอียดของงบการเงินและรายงานทางการเงินที่ต้องการ​